L O A D I N G

Bohoslužby

Opatský kostel Panny Marie a sv. Jeronýma, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha a Prokopa

Mše svatá denně v 10:00, nešpory denně v 17:30

Bohoslužby zajišťuje místní komunita benediktinů
Rektor kostela P. Dominik Maria Eremiáš OSB

Klášterní kostel sv. Kosmy a Damiána

Svatá liturgie - neděle 12:00 česky, úterý a čtvrtek 17:00 česky, pátek 18:00 ukrajinsky

Neděle v 7:45 sv. liturgie ukrajinsky

Bohoslužby zajišťuje Řeckokatolická farnost u sv. Klimenta v Praze
Farář mitr. prot. Mgr. Vasyl Slivocký, syncel
https://www.exarchat.cz/

V opatském kostele je možné se souhlasem rektora kostela uskutečnit církevní sňatek. Vzhledem k tomu, že při opatství nesídlí farní správa, je třeba se v administrativních záležitostech obrátit na Římskokatolickou farnost u kostela Matky Boží před Týnem. Civilní obřady nejsou v areálu kláštera dovoleny.