L O A D I N G

Dary

Podpořit lze slovem, myšlenkou, modlitbou… Pro ty, kdo mohou a chtějí poskytnout finanční dar, je zde hlavní účet Emauzského opatství:

210 660 76 94 / 2700

Klášterní areál je duchovní a kulturní památka velké hodnoty. Bratři benediktini se snaží, aby návštěvníci mohli toto prostředí využívat. Areál prochází dlouhodobou rekonstrukcí, jejíž současná etapa je nejvíce zaměřena na jižní zahradu. Rekonstrukce jsou financovány z volných prostředků opatství. Každý příspěvek je tak vítán s vděčností. Opatství vydává dárcům na požádání Potvrzení o přijetí daru.

Naděje

Budeme rádi, když společně s bratry benediktiny podpoříte sdružení Naděje, které se zaměřuje na pomoc ohroženým a znevýhodněným lidem ve stáří, s handicapem, bez domova nebo v sociální nouzi. Více informací naleznete na stránkách www.nadeje.cz.