L O A D I N G

Kapitulní síň

Kapitulní síň sloužila k pravidelným i mimořádným setkáním týkajícím se života komunity. Zde se řešily prohřešky mnichů, přijímání nových členů řádu, volby opatů a další záležitosti.

V čele síně se nacházelo křeslo, v němž opat předsedal shromáždění doživotních členů řádu, a kolem stěn lavice. Z původní podoby kapitulní síně bohužel zbylo jen málo, protože byla v 50. letech adaptována pro potřeby Československé akademie věd, jako vstupní hala. Sloup pocházející z doby rekonstrukce v beuronském stylu má na patce vyryté datum 1884 a zkratku známého benediktinského hesla U.I.O.G.D. (Ut in omnibus glorificetur Deus).

...potažením se můžete projít v čase

...potažením se můžete projít v čase

HISTORIE
SOUČASNOST

Věděli jste, že...?

Na jižní stěně kapitulní síně se nachází jediný nápis psaný hlaholicí, který se v klášteře dochoval.

Odborníci jej určili jako fragment z Desatera přikázání, datovaný přibližně polovinou XIV. století. Je možné vnímat s podivem, že klášter založený pro pěstování liturgie a písemnictví ve slovanském jazyce neměl i ve své výzdobě více „východních“ prvků.

Je však třeba si uvědomit, že Karel IV. nechtěl evokovat svět východního křesťanství, ale spíše připomenout, že dávná historie Českého království i sláva jeho panovníků byla úzce spojena se staroslověnskou tradicí, a také s Velkou Moravou.