L O A D I N G

Kontakty

Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Převor – administrátor P. Petr Prokop Siostrzonek OSB

Adresa: Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 – Nové Město
IČO: 00408352
DIČ: CZ00408352
Číslo účtu: 2106607694/2700
Datová schránka: 6n9qny2

E-mail: info@opatstvi-emauzy.cz
Telefon: +420 221 979 228
Recepce: +420 221 979 211
Otevírací doba recepce: pondělí – pátek 7:00 – 20:00

Dopravní spojení: Metro B, stanice Karlovo náměstí; tramvajová zastávka Moráň nebo Karlovo náměstí, linky č. 2, 3, 4, 6, 10, 14, 16, 18.

Benediktinská hospodářská správa, s.r.o.

Adresa: Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 – Nové Město
IČO: 03593665
Datová schránka: xqjtamp

Kontakty pro zájemce o prodej dřeva:

E-mail: polesi@opatstvi-emauzy.cz
Telefon: + 420 724 524 411

Klášterní archiv – informace pro badatele

Klášterní archiv je uložen v Národním archivu ČR. Je rozdělen do dvou celků: starší období do roku 1635 patří k fondu zrušených klášterů (klášter sv. Mikuláše na Starém Městě). Tato část není majetkem opatství. Dokumenty z období od roku 1635 spravuje 1. oddělení Národního archivu jako součást řádového archivu – fond Benediktini Emauzy. Správa opatství vydává v případě potřeby povolení k nahlížení do archiválií.