L O A D I N G

Křížová chodba

Křížová chodba zaujme především zachovalostí svého středověkého rázu. Původní fresková výzdoba obsahovala na 90 výjevů ze Starého a Nového zákona, počítaje v to i dnes neexistující malby na stěnách Císařské kaple.

Freskový cyklus začíná v jihovýchodním rohu křížové chodby a byl rozvržen tak, aby mohly být pašijové scény umístěny do kaple ve východním křídle, tzv. Císařské kaple. Symbolika maleb je velmi komplexní, lze v nich nalézt vztah k liturgii církevního roku nebo vyjádření křesťanských ctností (např. vyobrazení Jakubova žebříku ve východním křídle připomíná ctnost pokory).

Jižní křídlo akcentuje postavu Panny Marie v prorockých viděních i v dobře dochované scéně Zvěstování. Západní křídlo je věnováno Kristovu dětství a přípravě k veřejnému životu. Severní křídlo popisuje tento veřejný život a především Kristovy zázraky (nasycení zástupů, zázračná uzdravení a vzkříšení). Východní křídlo, které mělo v celé stavbě symbolicky největší důležitost, je zasvěceno Kristovým pašijím.

Nejlépe dochované scény se nacházejí v severním křídle křížové chodby. V této části je patrný větší rozestup klenebních polí, než v ostatních křídlech, což dalo malířům také prostor pro bohatší kompozice. Důvodem změny rytmu je propojení klenebního systému křížové chodby a jižní lodi kostela.

...potažením se můžete projít v čase

Pohled do křížové chodby

...potažením se můžete projít v čase

HISTORIE
SOUČASNOST

Věděli jste, že...?

HISTORIE
SOUČASNOST

Do výzdoby zasáhla i mladší období: ornamenty na klenbě východního křídla jsou renesančního původu a trůnící Madonu s Ježíškem, rovněž ve východním křídle, namalovali namísto zazděného portálu beuronští umělci po roce 1880. Její předloha není původním freskám časově příliš vzdálená, jedná se o oltářní obraz z roku 1433 z dílny Fra Angelica da Fiesole, který dodnes zdobí klášter San Marco ve Florencii.