L O A D I N G

Mozaiky

Skleněné mozaiky pocházejí z pražské mozaikářské dílny Viktora Foerstera.

První mozaika se nachází nad severním bočním vchodem do kostela, druhá zdobí hlavní vchod a třetí západní průčelí klášterní budovy.

Mozaika nad bočním vchodem představuje Ježíše Krista se dvěma benediktinskými mnichy. Kristus je zde zároveň oním poutníkem, který se cestou do Emauz setkal se svými učedníky, jak napovídá nápis MANE NOBISCUM DOMINE (Zůstaň s námi, Pane). Výjev dosti věrně napodobuje fresku vytvořenou Fra Agelicem da Fiesole roku 1441 v klášteře San Marco ve Florencii. Pouze namísto původních dominikánů se s Kristem setkávají benediktini.

Umění Fra Angelica bylo pro beuronskou uměleckou školu přitažlivé nejen svou estetikou, ale nepochybně také proto, že umělec byl sám řeholníkem, členem dominikánského řádu.

Další mozaiky: vítězný Kristus nad hlavním vchodem do kostela a sv. Josef s Ježíškem jsou již původní kompozice beuronského umění.

Věděli jste, že...?

Dvě z mozaik jsou dedikovány opatům kláštera. Mozaika se sv. Josefem byla vytvořena „Na zbožnou památku nejdůstojnějšího pána Benedikta Sautera opata 1885-1908“, o čemž informuje latinský nápis ve spodní části mozaiky. Pod mozaikou Krista s benediktinskými mnichy, na levé straně kamenného portálu, lze číst vyrytý nápis, který v překladu hlásá: „Toto muzívní dílo připomíná pět pětiletí kněžství pana Albána opata roku 1911 šťastně završených“.