L O A D I N G

Rajský dvůr

Rajský dvůr je tradiční součástí klášterů, nejen benediktinských. Arkády po obvodu dvora původně neměly zasklená okna. V baroku byly jejich otvory zmenšeny a v beuronském období na konci XIX. století pak rehabilitovány do původní podoby a zaskleny.

V této době vznikla i úprava plochy rajského dvora, komponovaná na střed, se záhony a cestičkami. Uprostřed dvora byl vztyčen přibližně 7 m vysoký kříž, jehož dřík byl dřevěný. Do podstavce byly vyryty tyto latinské nápisy: LIGNUM VITAE IN MEDIO PARADISI (strom života uprostřed ráje), ECCE CRUX DOMINI FUGITE PARTES ADVERSAE (hle Kříž Páně, prchněte protivníci) a CHRISTUS AB OMNI MALO PLEBEM SUAM DEFENDAT (Kristus brání svůj lid před veškerým zlem). Touto úpravou se inspirovala rekonstrukce provedená v letech 2016-2017.

Středový kříž získal inverzní podobu; jeho tvar vymezuje hmota dřeva obklopující prázdný prostor. Nápisy jsou využity ve svém českém překladu. U paty kříže je z kamenných pásků vyskládán monogram Ježíše Krista neboli chrismon (složenina písmen X a P), který byl také součástí původního kříže.

...potažením se můžete projít v čase

...potažením se můžete projít v čase

HISTORIE
SOUČASNOST

Věděli jste, že...?

Na záhony byly vysazeny léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, které jsou pro rajské dvory typické. Růže mají okrasnou úlohu a v minulosti často sloužily k výzdobě kostela.