L O A D I N G

Sál opata Arnošta

Nádvoří před kostelem uzavírá budova Nového kláštera postavená v letech 1929-1930 podle návrhu Bohumila Hübschmanna. Přednáškový sál nacházející se v přízemí sloužil jak vnitřní potřebě kláštera, tak přednáškám pro veřejnost.

Ve 30. letech v něm pořádal klášter tzv. Liturgické týdny, přednáškové cykly věnované určitému tématu spojenému s liturgií. Přednášky vedli sami emauzští benediktini (opat Arnošt Vykoukal, Marian Schaller, Metod Klement a Placid Wenzel) spolu s přizvanými hosty a publikovali je na konci roku jako součást časopisu PAX. Program zahajovala ranní bohoslužba v kostelíku sv. Kosmy a Damiána, následovaná další bohoslužbou v kostele Panny Marie; v podvečer byli účastníci zváni na nešpory. V poválečné době sloužil sál několik let jako hlavní svatyně. Z vybombardovaného kostela do něj byla přenesena socha Panny Marie Montserratské a vytvořen tak provizorní mariánský oltář.

Věděli jste, že...?

Sál vznikl na místě přízemní budovy z roku 1886 určené stravování chudých, pro něž klášterní kuchyně připravovala teplé jídlo, nejčastěji polévku doplněnou chlebem.

Jídelna pro chudé byla po postavení sálu přesunuta do suterénu pod sálem.